ŠKOLA

 

 

 

Seznamovací kurz VI.C

A až na jednu žákyni se ho opravdu aktivně účastnili všichni, včetně nových dětí, které do třídy nastoupily z okolních škol, což bylo skvělé, protože prvotním cílem tohoto týdne je stmelení třídního kolektivu. Děti byly ubytovány na Medvědích boudách nad Špindlerovým mlýnem. Medvědy sice nepotkaly, ale ovce, kozy, poníka, psy a kočky ano. Týden byl nabitý aktivitou. I přes velmi chladné a občas deštivé počasí děti každý den vyrážely na výlety do okolí. Viděly tak pramen Labe, kde bohužel nebyla ani kapka vody, Sněžné jámy, Dívčí a Mužské kameny, vyfotily se s Trautenberkem a usedly na jelena, dřevěného.

Po výletech žáci soutěžili a závodili v různých aktivitách, které pro ně připravili jejich učitelé. Tak např. vyráběli přistávací modul pro astronauta (vejce), závodili v pojídání čokolády na čas, hráli tichou poštu, na závěr každého dne psali báseň, ve které se musela objevit určitá slova. Na závěr kurzu si děti vyrobily třídní trička, ve kterých pak hrdě nakráčely k závěrečnému zlatému hřebu programu, což byla večerní diskotéka, kterou pro ně připravili zaměstnanci Medvědích bud. Děti i přes patnáctikilometrový výlet měly ještě večer dostatek sil, aby křepčily a zpívaly na parketu. Obdivuhodné.

V pátek pak žáci již ve škole zpracovávali výstupy z pobytu na horách, stanovili si pravidla chování ve své třídě a hodnotili kurz.
Podle nás pedagogů se kurz určitě vydařil, děti byly skvělé, radostné, originální a hlavně přátelské i vůči novým spolužákům.

Pavel a Veronika Trojanovi

 

 

 

 

©2019 ZŠ Turnov

Search